Pani, jesteś naczyniem mądrości. Trudno mi uwierzyć że cała zawartość gdzieś się wylała.

Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego

zaczeła się najskromniej od słowa "Dlaczego?"

Guns ain’t Garanimals

(Source: insaneandbeautiful)

Check it out » IGGY MILKOVICH ON JEOPARDY FANFIC

jmacdakid:

Ok…I’ve got 20 min before church ends. I’m in the back pew & God and I already talked out our shit 15 min ago. Padre is lulling me to sleep with some talk about being prideful as a Latino…I don’t know enough Spanish to put it all together and since I’m not Latino, I’m gonna check out and dick off…

Name a single time I’ve let you down.

(Source: haleyjamess, via mckivich)

I am under no obligation to make sense to you. - Neil DeGrasse Tyson.  (via curvesincolor)

(via alohaspaceman)

beautiful-ruiner:

But I want to be an officer.

(via mckivich)

"He’s staying with me."

(Source: gallavych, via mckivich)

You’re moving tonight, bitch!

(Source: shioribatch, via mckivich)