Pani, jesteś naczyniem mądrości. Trudno mi uwierzyć że cała zawartość gdzieś się wylała.

Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego

zaczeła się najskromniej od słowa "Dlaczego?"

  1. simplesentencessometimes posted this
Blog comments powered by Disqus